Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Toezichtarrangementen

Jaarlijks stelt de Inspectie van het Onderwijs het toezichtarrangement vast voor de scholen. Opleidingen van scholen ontvangen een basisarrangement als de inspectie geen aanwijzingen heeft voor belangrijke tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs en/of de naleving van de wet- en regelgeving. De raad van bestuur beschouwt dit basisarrangement als een bevestiging van de onderwijsinspectie dat de opleiding voldoet aan de minimale normen. De ambitie van de vereniging OMO reikt verder dan de basisarrangementen; zie daarvoor bijvoorbeeld het artikel over kwaliteitszorg.

Opleidingen waarbij wel sprake is van tekortkomingen krijgen een aangepast arrangement kwaliteit en/of naleving en worden onder verscherpt toezicht van de inspectie geplaatst. Op deze scholen wordt direct een verbetertraject gestart, waarbij monitoring plaatsvindt vanuit de raad van bestuur. Via een plan van aanpak wordt eraan gewerkt om de onvoldoende onderwijsindicatoren op korte termijn weer op voldoende niveau te krijgen.

Het volgende overzicht geeft per opleiding de toezichtarrangementen weer die gelden op 31 december 2012:

 PROVMBO-BVMBO-KVMBO-(G)THAVOVWOTotaal
Basis62627413232164
Aangepast03392219
Totaal62930503434183
Tabel 1: Toezichtarrangementen 2012

In 2012 zijn door de inspectie 183 opleidingen van Ons Middelbaar Onderwijs beoordeeld. 19 opleidingen ontvingen een aangepast arrangement kwaliteit (in 2011: 11). Zes daarvan ontvingen ook in 2011 een aangepast arrangement kwaliteit. Deze scholen streven ernaar voor de betreffende opleidingen uiterlijk in 2014 een basisarrangement te ontvangen.

Hoewel het in totaal om een beperkt percentage gaat, is de toename van het aantal opleidingen met een aangepast arrangement verontrustend. Deze toename is extra aanleiding om nog nadrukkelijker met de organisatie stil te staan bij het belang van onderwijskwaliteit en alle aanwezige kennis over verbetermogelijkheden met elkaar te delen. In bijlage 7 is een overzicht opgenomen waarin voor elke school per opleiding staat aangegeven welk toezichtarrangement op 31 december 2012 geldt.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)