Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Kwaliteitsgelden VO en de prestatiebox

In de periode 2008 – 2011 hebben alle VO scholen een bedrag per leerling ontvangen om te werken aan beleidsprioriteiten en ambities van de Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs. Met de gelden werkten scholen aan de verhoging van de onderwijskwaliteit, zoals het versneld verbeteren van de basiskwaliteit van rekenen en taal. In 2012 is geen bijdrage meer ontvangen, maar is het resterende bedrag uit de eerder jaren uitgegeven, totaal een bedrag van 2,1 miljoen euro.

Vanaf 2012 is een nieuwe regeling van kracht geworden, de prestatiebox. De achtergrond hiervan is verwoord in het Bestuursakkoord VO, een convenant tussen OCW en de VO-raad, waarin de prestatiedoelen van scholen voor 2015 zijn vastgelegd evenals de maatregelen die de minister en staatssecretaris nemen om dit mogelijk te maken. De doelen van het convenant zijn hogere prestaties van leerlingen, verbetering van de onderwijskwaliteit en vergroting van de kwaliteit van leraren en schoolleiders.

Uit een vergelijkingsonderzoek tussen het Bestuursakkoord VO met Koers 2016 is geconcludeerd dat de doelen van het convenant reeds volledig geïntegreerd zijn in Koers 2016 en dat aanvullend OMO beleid hierop daarmee niet noodzakelijk is. Vanuit iedere schoolleiding afzonderlijk worden de mijlpalen van het Bestuursakkoord via Vensters voor Verantwoording opgeleverd. Daarnaast wordt in de verslaglegging per school in dit jaarverslag vanuit (een deel van) de scholen op de uitgevoerde activiteiten ingegaan.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)