Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 4 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

CAO OMO

Na het vastlopen van de langdurige onderhandelingen over een nieuwe CAO OMO in november 2011, zijn in de loop van 2012 de onderhandelingen weer opnieuw opgestart.

Arbeidsverhoudingen

Eén van de uitgangspunten in Koers 2016, het strategisch beleidsplan van Ons Middelbaar Onderwijs, is: ‘decentraal, tenzij’. Dit betekent dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij het onderwijs terecht moeten komen.

Functiemix

De afspraken rond de functiemix maken deel uit van het Convenant LeerKracht van Nederland (VO), gesloten op 1 juli 2008. Op basis van dit convenant wordt extra  geïnvesteerd in de beloning van leraren en de aantrekkelijkheid van het beroep.

Onderzoeken eigen risicodragerschap en personele bezetting

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is eigenrisicodrager voor de uitkeringen en re-integratie van uitkeringsgerechtigden in het kader van de WW, Wovo (Werkloosheidsregeling Onderwijspersoneel VO) en de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)