Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 17 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Personeel in kerncijfers

Dit hoofdstuk toont de grafische weergave van een aantal personele kengetallen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2012.

Grootte personeelsbestand

Het totale personeelsbestand van de scholen en het OMO-bureau in 2012 bedraagt 6.868 personeelsleden (circa 5.636 fte). De respectievelijke instroom- en uitstroom bedraagt 766 en 878 personen.

Leeftijdsverdeling personeelsbestand

De verdeling van alle personeelsleden van alle personeelscategorieën in 2012 werkzaam bij Ons Middelbaar Onderwijs ziet er als volgt uit:

Onderverdeling personeelsbestand

De verdeling van het personeelsbestand naar fulltime-parttime, soort dienstverband (vast-tijdelijk), en verhouding vrouw-man is als volgt:

Verdeling functiecategorieën

De totale omvang van 5.636 werktijdfactor (fte) geeft, procentueel verdeeld over de diverse functiecategorieën, het volgende beeld:

Professionalisering leraren en schoolleiders

Er gebeurt veel rondom het thema professionalisering van leraren en schoolleiders. Op sector-, verenigings- en schoolniveau bepaalt dit thema voor een substantieel deel onze agenda.

Academische opleidingsscholen

OMO-scholen werken intensief samen met opleidingsinstituten om studenten een krachtige leeromgeving te bieden in de schoolpraktijk.

Experimenten prestatiebeloning

In het voorjaar van 2012 publiceerde de Minister van OCW een regeling die scholen de mogelijkheid bood deel te nemen aan experimenten met prestatiebeloning.

CAO OMO

Na het vastlopen van de langdurige onderhandelingen over een nieuwe CAO OMO in november 2011, zijn in de loop van 2012 de onderhandelingen weer opnieuw opgestart.

Arbeidsverhoudingen

Eén van de uitgangspunten in Koers 2016, het strategisch beleidsplan van Ons Middelbaar Onderwijs, is: ‘decentraal, tenzij’. Dit betekent dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij het onderwijs terecht moeten komen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)