Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Code ‘goed onderwijsbestuur’

De VO sector kent een Code voor Goed Onderwijsbestuur. De eerste code stamt uit 2008 en werd aangescherpt op basis van ervaringen en ontwikkelingen uit het onderwijsveld en aangepast met maatregelen uit de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’. De herziene code is op 1 augustus 2011 in werking getreden. In de code staan afspraken op het gebied van de scheiding tussen bestuur en toezicht, horizontale verantwoording (naar ouders, leerlingen, medewerkers, scholen etc.), integriteit en sturing en (risico)beheersing.

De code is geen vrijblijvende intentieverklaring. Met het lidmaatschap van de VO-raad onderschrijft elk lid te voldoen aan de code en de regels na te leven. Wie de code niet (volledig) toepast, legt uit waarom daarvoor gekozen wordt (‘pas toe of leg uit’). De Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs past de code volledig toe.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)