Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 9 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Samenwerking Open Universiteit

De Open Universiteit (OU) en de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) hebben in 2012 een intentieverklaring ondertekend voor samenwerking bij professionalisering van docenten via kennisnetwerken.

Nieuwsbrief OMO

Om kennisdeling te bevorderen en de betrokkenheid bij de vereniging OMO te versterken is in het voorjaar van 2012 een email-nieuwsbrief ontwikkeld.

Ledenraad en regionale bijeenkomsten raden van advies

Ons Middelbaar Onderwijs blijft doelbewust kiezen voor de vereniging als rechtsvorm. Via de ledenraad wordt de participatie van de samenleving versterkt en ontstaat er een gekwalificeerde oppositie.

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn op veel verschillende manieren betrokken bij het schoolleven, onder andere in ouderraden en ouderverenigingen. Ouders maken een belangrijk onderdeel uit van de school als gemeenschap.

Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs (NKO)

De NKO en OMO hebben sinds 2011 een partnerschap om structureel vorm te geven aan kennisdeling en expertise-uitwisseling op het terrein van ouderbetrokkenheid. Alle scholen van OMO zijn lid van de NKO.

Herziening medezeggenschapsdocumenten

De herziening van het managementstatuut die in 2011 is doorgevoerd vormde de aanzet tot de aanpassing van de medezeggenschapsdocumenten.

Code ‘goed onderwijsbestuur’

De VO sector kent een Code voor Goed Onderwijsbestuur. De eerste code stamt uit 2008 en werd aangescherpt op basis van ervaringen en ontwikkelingen uit het onderwijsveld en aangepast met maatregelen uit de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’.

Klachtencommissie

Ons Middelbaar Onderwijs kent een algemene klachtenregeling, waarin is opgenomen dat klachtbehandeling primair op schoolniveau moet plaatsvinden.

Klokkenluidersregeling

Naast de bovengenoemde algemene klachtenregeling en de regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie kent Ons Middelbaar Onderwijs ook een klokkenluidersregeling. Deze is op 1 januari 2009 in werking getreden.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)