Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 6 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Financiële verantwoording

Binnen Ons Middelbaar Onderwijs wordt een aantal financiële uitgangspunten gehanteerd, met name als het gaat om solvabiliteit en – daarvan afgeleid - weerstandsvermogen. Periodiek wordt bezien in hoeverre deze nog houdbaar zijn.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen het totale eigen vermogen en de baten, en legt daarmee een verband tussen de omvang van het eigen vermogen en de bedrijfsvoering.

Kapitalisatiefactor

Vanuit de door minister Plasterk ingestelde Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen is in 2009 het kengetal kapitalisatiefactor in de VO-sector geïntroduceerd.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het totale eigen vermogen en het balanstotaal, en geeft daarmee informatie over de kredietwaardigheid van een organisatie.

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat en de totale baten. Voor deze indicator zijn vanuit het ministerie van OCW signaleringsgrenzen aangegeven.

Liquiditeit

Binnen Ons Middelbaar Onderwijs wordt het liquiditeitenbeheer centraal uitgevoerd, om kosten en risico’s met betrekking tot liquiditeiten te minimaliseren. De liquiditeit van een organisatie kan worden bepaald aan de hand van de current ratio.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)