Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 6 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Huisvesting

Speerpunten voor het huisvestingsbeleid in 2012 waren de actualisatie van het bouwprotocol en de kwaliteitsrichtlijnen voor onze schoolgebouwen (RKO).

Bouwprotocol

In 2011 zijn in een werkgroep met schoolleiders de uitgangspunten voor een geactualiseerd bouwprotocol verder uitgewerkt en geformuleerd. De resultaten van deze werkgroep zijn in 2012 verwerkt in een nieuw bouwprotocol.

Richtlijnen Kwaliteitsnormen Onderwijshuisvesting (RKO)

In 2012 is een eerste concept ontwikkeld voor een nieuwe RKO. Uitgangspunt voor dit document is om, naast een hoge basiskwaliteit, ook accenten te kunnen leggen in de kwaliteit van de huisvesting.

Asbestinventarisatie en -sanering

Vorig jaar is een plan van aanpak opgesteld om invulling te geven aan de ambitie van de rijksoverheid om alle scholen te inventariseren op de aanwezigheid van asbest. Dit project is bekend onder de naam “asbest in scholen”.

Vastgoedregistratie

In 2012 hebben alle OMO-scholen toegang gekregen tot het vastgoedregistratiesysteem en hebben de medewerkers van de scholen verschillende opleidingen gevolgd om met het systeem te kunnen werken.

Overige projecten

Binnen Ons Middelbaar Onderwijs is een groot aantal projecten rondom huisvesting in voorbereiding of uitvoering. Met name in de grote steden zijn in 2012 stappen gezet om te komen tot adequate onderwijshuisvesting.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)