Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Interne beheersing en toezicht

In 2012 zijn onderdelen van de administratieve organisatie beoordeeld en de maatregelen van interne controle die daarin verweven zijn. Hieruit kan het volgende worden geconcludeerd:

  • binnen OMO is sprake van een planning- en controlcyclus waarin OMO op concernniveau relevante externe ontwikkelingen snel signaleert, de impact ervan overziet en doorgrondt en er actiegericht op inspeelt;
  • op concernniveau bestaat een goed beeld van de mate waarin de individuele scholen adequaat reageren op deze externe ontwikkelingen. Scholen die minder presteren krijgen verhoogde aandacht;
  • De interne informatievoorziening is compleet en kwaliteitsrijk.

Daarnaast is aandacht gevraagd voor de volgende twee processen:

Interne controle op het ongeoorloofd verzuim van leerlingen

Vanuit de bekostigingscontrole 2013 is opgemerkt dat het interne controleproces rondom het ongeoorloofd verzuim verbeterd kan worden. Hier wordt tot op heden binnen scholen gevarieerd mee omgegaan. Bij de voorbereidingen van het controleproces 2014 zal hier nadrukkelijk aandacht aan worden besteed.

Digitale verwerking van inkoopfacturen

Sinds 2011 vindt het proces van de verwerking van inkoopfacturen binnen OMO geheel digitaal plaats. In 2013 wordt geëvalueerd hoe de processen binnen de scholen lopen en of finetuning mogelijk is. In het voorjaar van 2013 heeft adviesbureau BDO reeds een audit uitgevoerd van het systeem (Online Approval) en de beschreven procedures. Hieruit is een aantal aandachtspunten gekomen dat wordt meegenomen in de genoemde evaluatie.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)