Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 5 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Schoonmaak

Enkele jaren geleden zijn de schoonmaakdiensten binnen OMO Europees aanbesteed. In september is gestart met de her-aanbesteding schoonmaak West- Brabant & Zuidoost Brabant. De verwachting is dat de nieuwe leverancier(s) 9 mei 2013 start(en).

‘Gratis’ schoolboeken

Op 3 december 2008 hebben de relevante spelers op de schoolboekenmarkt en de staatssecretaris van OCW een convenant gesloten. Dit convenant stelt dat partijen streven naar deugdelijke aanbestedingsprocedures en minimale juridisering.

Accountantsdiensten

In het najaar van 2011 is de aanbesteding voor de accountant gepubliceerd. In het voorjaar van 2012 zijn meerdere offertes ontvangen en is na een beoordelingstraject de opdracht gegund aan Deloitte.

Contractbeheer schoonmaak

De huidige raamcontracten met de contractbeheerders (Het NIC, InTexSo, Atir en Seiso) lopen af per 1 juli 2013.

Leerlingen administratiesysteem

In 2012 is het huidige leerlingenadministratiesysteem (Magister) geëvalueerd omdat de reguliere contracttermijn afliep op 29 september 2012. Op basis van deze evaluatie is besloten om gebruik te maken van het eerste optiejaar uit het contract.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)