Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 39 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

OMO ICT-beleid

In het eerste kwartaal van 2012 is een praktische handreiking opgeleverd voor de implementatie van het ICT-beleidsplan. Daarnaast is medio 2012 gestart met een traject om te komen tot een voorbeeld ICT-beleidsplan.

ICT in het onderwijs

ICT ondersteunt de docent in de les. Slimme technologische oplossingen kunnen zorgen voor de aansluiting bij een moderne manier van werken en leren. Bij OMO zijn diverse projecten geïnitieerd op het snijvlak van het primaire proces en ICT.

ICT in de bedrijfsvoering

Het jaar 2012 stond voor het HRM-domein in het teken van de verdere implementatie van BIO-monitor, een pakket ter ondersteuning van de gesprekscyclus en de registratie van bekwaamheidsdossiers.

Overhead

Binnen Ons Middelbaar Onderwijs is een vanzelfsprekend uitgangspunt om een zo groot mogelijk aandeel van de financiële middelen direct ten goede te laten komen van het onderwijs.

Benchmark met collega schoolbesturen

Begin 2012 heeft Ons Middelbaar Onderwijs een benchmark over overhead geïnitieerd samen met drie andere grotere schoolbesturen binnen het voortgezet onderwijs.

Analyse van het resultaat 2012

Het gerealiseerde exploitatieresultaat over 2012 bedraagt 11,6 miljoen euro positief. Het begrote exploitatieresultaat over 2012 bedroeg 2,7 miljoen euro positief.

Scholen

Het exploitatieresultaat 2012 van de gezamenlijke scholen is 1,7 miljoen euro hoger dan begroot.

Verenigingsactiviteiten

Het exploitatieresultaat 2012 van de verenigingsactiviteiten is 6,7 miljoen euro hoger dan begroot.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)