Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 3 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Risico's lumpsum

In de prognoses van de budgetten die als basis gelden voor de meerjarenbegroting zijn de nu bekende overheidsbezuinigingen (passend onderwijs, vereenvoudiging bekostiging, voorgenomen taakstellingen in het begrotingsakkoord voor 2014 tot en met

Risico's liquiditeit

Bij de  financiële  verantwoording   'Liquiditeit' is aangegeven dat de liquiditeitsratio op 31 december 2012 onder de minimumgrens van het ministerie van OCW zit.

Scholen in financieel zwaar weer

Alle individuele OMO scholen beschikken over een eigen financiële administratie en een reservepositie. De reserves van alle scholen gezamenlijk maken het merendeel uit van het eigen vermogen van de totale OMO organisatie.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)