Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Risico's liquiditeit


Bij de financiële verantwoording 'Liquiditeit' is aangegeven dat de liquiditeitsratio op 31 december 2012 onder de minimumgrens van het ministerie van OCW zit. De achtergrond hiervan is dat Ons Middelbaar Onderwijs in de (12) gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie, een aantal huisvestingsprojecten heeft gerealiseerd via kortlopende financiering. Met het ministerie van Financiën zijn afspraken gemaakt om deze kortlopende schulden op korte termijn om te zetten in een vaste financiering (langlopende schuld). Hierbij geldt de taxatiewaarde van een in eigendom zijnd gebouw als basis voor een langlopende lening.

Het totaal van de taxatiewaarden van de gebouwen overtreft ruimschoots de liquiditeitsbehoefte in de komende jaren. Daarnaast wordt de liquiditeitsbehoefte periodiek in kaart gebracht via meerjarige prognoses.

Met deze afspraken en inzichten is het risico afgedekt dat de organisatie niet aan haar betaalverplichtingen zou kunnen voldoen. Tegelijkertijd is het de vraag of voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs de noodzaak bestaat om een minimum liquiditeitswaarde van 0,5 na te streven. Dit zou er namelijk op neerkomen dat er onnodig grote langlopende leningen afgesloten moeten worden waarbij onnodig geld aan rente wordt uitgegeven. Met deze achtergrond is de prognose van het kengetal in 2016 gezet op 0,4. In 2013 zal nader onderzoek worden verricht naar de mogelijkheden en wenselijkheid van deze richting. Hierover wordt contact onderhouden met het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)