Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 19 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Begroting

De resultaten van de deelnemingen en de doordecentralisatiecontracten van Ons Middelbaar Onderwijs zijn niet begroot.

Balans: MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Balans: FINANCIËLE VASTE ACTIVA

In het beleggingsbeleid wordt gestreefd naar een spreiding van risico’s door te beleggen in deposito’s en eersteklas obligaties. Hiermee wordt gestreefd naar een aanvaardbaar rendement over het belegde vermogen.

Balans: EIGEN VERMOGEN

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Balans: LANGLOPENDE SCHULDEN

Ons Middelbaar Onderwijs is in het verleden diverse geldleningen aangegaan ter financiering van bouwkundige projecten. Daarbij is onderscheid te maken naar gesubsidieerde en ongesubsidieerde geldleningen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)