Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 20 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Functiemix

De afspraken rond de functiemix maken deel uit van het Convenant LeerKracht van Nederland (VO), gesloten op 1 juli 2008. Op basis van dit convenant wordt extra  geïnvesteerd in de beloning van leraren en de aantrekkelijkheid van het beroep.

OMO ICT-beleid

In het eerste kwartaal van 2012 is een praktische handreiking opgeleverd voor de implementatie van het ICT-beleidsplan. Daarnaast is medio 2012 gestart met een traject om te komen tot een voorbeeld ICT-beleidsplan.

ICT in het onderwijs

ICT ondersteunt de docent in de les. Slimme technologische oplossingen kunnen zorgen voor de aansluiting bij een moderne manier van werken en leren. Bij OMO zijn diverse projecten geïnitieerd op het snijvlak van het primaire proces en ICT.

ICT in de bedrijfsvoering

Het jaar 2012 stond voor het HRM-domein in het teken van de verdere implementatie van BIO-monitor, een pakket ter ondersteuning van de gesprekscyclus en de registratie van bekwaamheidsdossiers.

Overhead

Binnen Ons Middelbaar Onderwijs is een vanzelfsprekend uitgangspunt om een zo groot mogelijk aandeel van de financiële middelen direct ten goede te laten komen van het onderwijs.

Benchmark met collega schoolbesturen

Begin 2012 heeft Ons Middelbaar Onderwijs een benchmark over overhead geïnitieerd samen met drie andere grotere schoolbesturen binnen het voortgezet onderwijs.

Treasurybeleid

Op 24 mei 2011 heeft de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs het “Treasury Statuut Ons Middelbaar Onderwijs” vastgesteld.

Rabobank

Per 16 december 2011 heeft de raad van bestuur een overeenkomst gesloten met Rabobank Tilburg en omstreken voor een tijdelijke kredietfaciliteit van maximaal 75 miljoen euro.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)