Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 29 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Kwaliteitsgelden VO en de prestatiebox

In de periode 2008 – 2011 hebben alle VO scholen een bedrag per leerling ontvangen om te werken aan beleidsprioriteiten en ambities van de Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs.

Overhead

Binnen Ons Middelbaar Onderwijs is een vanzelfsprekend uitgangspunt om een zo groot mogelijk aandeel van de financiële middelen direct ten goede te laten komen van het onderwijs.

Benchmark met collega schoolbesturen

Begin 2012 heeft Ons Middelbaar Onderwijs een benchmark over overhead geïnitieerd samen met drie andere grotere schoolbesturen binnen het voortgezet onderwijs.

Analyse van het resultaat 2012

Het gerealiseerde exploitatieresultaat over 2012 bedraagt 11,6 miljoen euro positief. Het begrote exploitatieresultaat over 2012 bedroeg 2,7 miljoen euro positief.

Scholen

Het exploitatieresultaat 2012 van de gezamenlijke scholen is 1,7 miljoen euro hoger dan begroot.

Verenigingsactiviteiten

Het exploitatieresultaat 2012 van de verenigingsactiviteiten is 6,7 miljoen euro hoger dan begroot.

Raad van bestuur

Het exploitatieresultaat van de raad van bestuur over 2012 bedraagt 0,1 miljoen euro en wordt met name veroorzaakt door de lager dan begrote opleidingskosten van schoolleiders.

Bureau OMO

Het Bureau OMO heeft over 2012 een positief resultaat gerealiseerd van 0,4 miljoen euro en wordt met name veroorzaakt door:

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)