Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 34 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Analyse van het resultaat 2012

Het gerealiseerde exploitatieresultaat over 2012 bedraagt 11,6 miljoen euro positief. Het begrote exploitatieresultaat over 2012 bedroeg 2,7 miljoen euro positief.

Scholen

Het exploitatieresultaat 2012 van de gezamenlijke scholen is 1,7 miljoen euro hoger dan begroot.

Verenigingsactiviteiten

Het exploitatieresultaat 2012 van de verenigingsactiviteiten is 6,7 miljoen euro hoger dan begroot.

Raad van bestuur

Het exploitatieresultaat van de raad van bestuur over 2012 bedraagt 0,1 miljoen euro en wordt met name veroorzaakt door de lager dan begrote opleidingskosten van schoolleiders.

Bureau OMO

Het Bureau OMO heeft over 2012 een positief resultaat gerealiseerd van 0,4 miljoen euro en wordt met name veroorzaakt door:

Gelieerde stichtingen

Voor de gelieerde stichtingen is het begrote resultaat gelijkgesteld aan het gerealiseerde resultaat, omdat er geen begrotingscijfers van de gelieerde stichtingen voor handen zijn.

Resultaatbestemming

In deze jaarrekening zijn de resultaatbestemmingen verwerkt over het verslagjaar 2012.

Accountantscontrole

De controle van deze jaarrekening is uitgevoerd door Deloitte Accountants B.V..

Interne beheersing en toezicht

In 2012 zijn onderdelen van de administratieve organisatie beoordeeld en de maatregelen van interne controle die daarin verweven zijn.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)