Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Verslag Bureau Ons Middelbaar Onderwijs

Het OMO-bureau, gevestigd in Tilburg, is de interne serviceorganisatie van Ons Middelbaar Onderwijs. Het OMO bureau kan getypeerd worden als een klant- en servicegerichte organisatie waar waarde gehecht wordt aan kwaliteit en transparantie van producten en processen. De collega’s van het OMO bureau zijn betrokken en werken met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. Aan het einde van 2012 waren er circa 80 fte werkzaam.

De hoofdtaken van het OMO-bureau zijn:

  • ondersteunen van de scholen door beleidsmatige en praktische ondersteuning op het gebied van onder meer financiën, personeelsbeleid, huisvesting, informatisering en juridische zaken. Daardoor kunnen de scholen zich optimaal concentreren op onderwijs en wat daarmee direct samenhangt;
  • ondersteunen van de raad van bestuur bij het realiseren van de missie van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Op basis en in lijn van Koers 2016 heeft het OMO bureau een eigen meerjarig werkprogramma geformuleerd. Vrijwel alle geplande acties uit het werkprogramma van het OMO-bureau voor 2012 zijn inmiddels afgerond of lopen op schema. Enkele voorbeelden hieruit zijn hieronder weergegeven.

Medio 2012 heeft een overgang plaatsgevonden van een afdelings- naar een teamstructuur. De gedachte hierachter is dat er verbeteringen zullen optreden in de dienstverlenende houding, de flexibiliteit rondom interne en externe ontwikkelingen en de prijs/kwaliteit verhouding door het effectiever en efficiënter werken. Deze ontwikkeling vergt inspanning van alle collega’s.

Binnen het OMO bureau wordt continu gekeken of processen of producten verbeterd kunnen worden. Daarbij worden regelmatig het contact gezocht met deskundigen op de OMO scholen en bij collega schoolbesturen om te leren van best- en worst-practises. In 2012 is met name energie gestoken in (de voorbereidingen van) een nieuw incassosysteem, het begrotingsproces, managementinformatie onderwijs en de koppelingen tussen diverse stromen van managementinformatie.

In de laatste 7 jaar is het aantal fte van het OMO bureau met 20% teruggebracht, enerzijds doordat een aantal taken is uitbesteed aan externe partijen en anderzijds omdat er steeds efficiënter en effectiever wordt gewerkt. Vanwege de teruggang zijn inmiddels drie verdiepingen van het pand verhuurd aan twee externe partijen. De opbrengsten daaruit komen rechtstreeks ten goede aan de scholen.

Tot slot wordt veel waarde gehecht aan kwaliteitsrijk personeelsbeleid. Voorbeelden daarvan zijn dat vanaf 2012 jaarlijks met iedere medewerker tenminste een taak- en een evaluatiegesprek plaatsvindt, medewerkers gebruik kunnen maken van Het Nieuwe Werken en er veel mogelijkheden worden aangeboden voor scholing. De resultaten van het personeelsbeleid vertaalden zich in 2012 in een hoge score op het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat in het voorjaar van 2012 is afgerond (een cijfer van 7,7 voor de algemene werktevredenheid) en een laag ziekteverzuim (2,9%).

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)