Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 23 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Elos - grensverleggend onderwijs

Eind 2004 is, tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU, het Elos onderwijsconcept van start gegaan.

Passend onderwijs

De Wet passend onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Als de wet op 1 augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een zorgplicht.

Vensters voor Verantwoording

Vensters voor Verantwoording is een steeds belangrijker instrument geworden in de horizontale verantwoording. Alle scholen hebben de verantwoordelijkheid om de gegevens van de indicatoren actueel te houden.

Herschikking, samenwerking, fusie en overname: Oosterhout

Het Hanze College in Oosterhout is onderdeel van Kwadrant Scholengroep in Dongen. Met het ROC West-Brabant heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de optimale positionering en versterking van het vmbo in Oosterhout.

Herschikking, samenwerking, fusie en overname: Helmond

In het najaar van 2011 is het besluit genomen om het vmbo op de Groene Campus te beëindigen. Omdat de bovenbouw van het vmbo structureel op een te klein leerlingenaantal kan rekenen kan niet de gewenste onderwijskwaliteit worden geboden.

Herschikking, samenwerking, fusie en overname: ’s-Hertogenbosch

In 2011 hebben Ons Middelbaar onderwijs en de gemeente ’s-Hertogenbosch onderzocht of er in ’s-Hertogenbosch een campus voor vmbo-onderwijs gerealiseerd kon worden.

Herschikking, samenwerking, fusie en overname: Tilburg

In 2012 hebben Ons Middelbaar Onderwijs en Onderwijsgroep Tilburg onderzocht of er een permanente oplossing is voor het onderwijsaanbod voor havisten met een stoornis in het autistisch spectrum.

Herschikking, samenwerking, fusie en overname: Bergen op Zoom

In de regio Bergen op Zoom is een onderzoek gestart naar de gevolgen van krimp van leerlingenaantallen, met name binnen het vmbo. Ook OMO Scholengroep Bergen op Zoom is hierbij betrokken.

Academische opleidingsscholen

OMO-scholen werken intensief samen met opleidingsinstituten om studenten een krachtige leeromgeving te bieden in de schoolpraktijk.

Experimenten prestatiebeloning

In het voorjaar van 2012 publiceerde de Minister van OCW een regeling die scholen de mogelijkheid bood deel te nemen aan experimenten met prestatiebeloning.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)