Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 3 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Ledenraad en regionale bijeenkomsten raden van advies

Ons Middelbaar Onderwijs blijft doelbewust kiezen voor de vereniging als rechtsvorm. Via de ledenraad wordt de participatie van de samenleving versterkt en ontstaat er een gekwalificeerde oppositie.

Verslag van de raad van toezicht

De raad van toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De samenstelling, benoeming, taak, wijze van vergadering en de wijze van besluitvorming is vastgelegd in de statuten en in het huishoudelijk reglement.

BIJLAGE 4. ORGANISATIE ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kent drie organen: de ledenraad, de raad van toezicht en de raad van bestuur. In onderstaand schema zijn de onderlinge samenhangen weergegeven.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)