Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Jacob-Roelandslyceum

www.jrl.nl


rector: Leon Spaan

opleidingen: havo, vwo

locatie:

  • Boxtel

Het Jacob-Roelandslyceum heeft in 2012 verder invulling gegeven aan de onderwijskundige profilering. Het Technasium, Engels plus en Cultuur bieden leerlingen keuzemogelijkheden die excellentie bevorderen. Ook docenten die binnen de profileringen opereren, zijn in de gelegenheid gesteld hun sterke kanten beter te maken en vernieuwend onderwijs op te zetten.

In 2012 is daarnaast vervolg gegeven aan de drie pilots die in schooljaar 2011-2012 zijn gestart. De pilots zijn erop gericht het onderwijs verder te personaliseren, zodat de motivatie van de leerlingen toeneemt en de leeropbrengsten beter worden:

  • In de eerste pilot werken leerlingen uit één klas bij alle vakken met een laptop. Bijzonder hierbij is dat er gewerkt wordt met een structuur die docenten en leerlingen veel houvast biedt.
  • In de tweede pilot krijgen leerlingen bij Nederlands les in groepen van wisselende grootte en samenstelling. Waar het kan, wordt les gegeven in grote groepen; intensieve begeleiding vindt plaats in kleine groepen. De docenten worden ingezet op hun sterke kanten.
  • De derde pilot wordt uitgevoerd bij beeldende kunst. Onderwijsassistenten/instructeurs met specifieke vakkennis nemen op bepaalde momenten de les. De docent-assistent ondersteunt de vakdocent, zodat deze zich kan concentreren op de kwaliteit van het beeldend proces.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)