Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Sint-Odulphuslyceum

www.odulphus.nl


rector: Delianne Hoekstra

opleidingen: vwo, havo

locatie:

 • Tilburg

Het Odulphuslyceum is een school waar leerlingen samen met docenten werken aan de best mogelijke resultaten. Een school die de leerlingen in een kleinschalige, veilige setting voorbereidt op het vervolgonderwijs en op een evenwichtig, zelfstandig en volwassen functioneren in de samenleving. Een school waar leerlingen worden gezien en gekend.

Verdieping en verrijking van het onderwijs en passie voor presteren krijgen volop aandacht. Dit geldt zowel voor onze havo- als voor onze vwo-leerlingen. Maatwerk voor elk type leerling staat centraal. Aan individuele talenten en initiatieven van medewerkers en leerlingen wordt ruim baan gegeven. De school werkt vanuit een christelijke visie op mens en maatschappij, waarin naast het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel ook zorg voor de medemens en zijn omgeving, wereldburgerschap, respect en tolerantie centraal staan.

In het kalenderjaar 2012 is hard gewerkt aan het vertalen van het bovenstaande naar de dagelijkse schoolpraktijk. Daarin zijn onder meer de volgende stappen gezet:

 • De ontwikkeling van een eigen havo-concept vanaf leerjaar 2 in een eigen gebouw, Noordhoekring 182, is in volle gang;
 • Gymnasiumleerlingen kunnen in het eerste leerjaar beginnen;
 • Cambridge Engels is integraal ingevoerd in het eerste leerjaar. De komende jaren groeit dit verder;
 • De slagingspercentages zijn fors verbeterd: 92% vwo, 93% havo;
 • Er is sterk ingezet op het aanbieden van extra vaklessen en studiesteun;
 • Leerlingen en docenten hebben een uitstekend rooster met weinig tussenuren;
 • Er zijn forse stappen gezet met betrekking tot het verhogen van de kwaliteit van de specifieke zorg (ondersteuningsplan, aanstellen specialisten dyslexie, dyscalculie en hoogbegaafdheid, en Kurzweil is operationeel);
 • Training leerlingen voor rekenexamens is ingevoerd in alle leerjaren. Rekenonderwijs staat als een huis;
 • Internationalisering is volop in ontwikkeling. We streven ernaar te komen tot een Europese leerroute (ELOS);
 • Het beleid met betrekking tot de Academische Opleidingsschool (AOS) is verder vorm gegeven;
 • De school beschikt sinds 1 augustus 2012 over een eigen scholingsacademie (i.s.m. de AOS);
 • Onderzoek krijgt steeds meer een prominente plaats binnen de school;
 • Een datateam werkt aan evidence-based kwaliteitsverbetering;
 • Voorbereidingen voor de renovatie van de panden Noordhoekring 99 en 182 zijn in gang gezet.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)