Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Passend onderwijs

De Wet passend onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Als de wet op 1 augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een zorgplicht. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden. Dat kan op de eigen school, of op een andere school binnen het samenwerkingsverband. De samenwerkingsverbanden zijn in 2012 gestart met de inrichting van een rechtspersoon, het inrichten van de ondersteuningsplanraad en het opstellen van een ondersteuningsplan. In het regionaal ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe het passend onderwijs voor elk kind wil realiseren. Hierin zijn de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen opgenomen. Ook staat in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning de scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden.

De financiering van extra ondersteuning voor een leerling is na de invoering van de Wet passend onderwijs niet meer afhankelijk van een landelijke indicatie. De samenwerkingsverbanden ontvangen de beschikbare middelen voor extra ondersteuning. De samenwerkingsverbanden verdelen vervolgens de middelen over de scholen waar de extra ondersteuning nodig is. Zo is er beter maatwerk mogelijk en kunnen de middelen zo veel mogelijk ten goede komen aan ondersteuning in de klas.

De OMO-scholen zijn vertegenwoordigd in 10 regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (zie bijlage 9). De rectoren uit deze 10 samenwerkingsverbanden komen eens per kwartaal bijeen voor een afstemmingsoverleg op OMO-niveau. Gevolgen van de nieuwe wetgeving op onderwijskundig, juridisch en administratief vlak worden gezamenlijk in beeld gebracht. Samenwerkingsverband VO-MBO Helmond-Peelland is al dermate ver gevorderd in de voorbereidingen, dat in 2013 al wordt gestart met passend onderwijs. Dit samenwerkingsverband neemt deel aan een pilot van het ministerie van OCW.

In het algemeen bestaat er echter nog veel onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden. De samenwerkingsverbanden worden benaderd alsof zij eigenstandige instellingen zijn. De intensiteit van het toezichtkader vraagt daarnaast om extra personele inzet. Dit zal financiële consequenties met zich meebrengen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)