Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Identiteit

Goed onderwijs richt zich op het laten opbloeien van iedere leerling. Het gaat niet alleen om het kwalificeren voor een vervolgopleiding of arbeidsloopbaan. Net zo goed gaat het om het voorbereiden van jonge mensen als deelnemer aan de maatschappij. Goed onderwijs is meer dan een technisch didactische uitwerking van een onderwijskundige opvatting. Het is een ethisch begrip en stoelt op een mensvisie en een kijk op de samenleving[1].

In mei 2012 is het basisdocument ‘Zingeving en goed onderwijs’ opgeleverd (zie bijlage 11). Hierin wordt een voorstel gedaan om de discussie over identiteit van drie basisbegrippen te voorzien: goed onderwijs, een goed mens en goed leven. De wens daarbij is dat eenieder in het dagelijks leven geïnspireerd raakt door getoond gedrag. Gedrag maakt immers zichtbaar, wat de betekenis van identiteit echt is. Dit basisdocument is opgesteld vanuit de primaire vraag: hoe kunnen we in de schoolpraktijk in het gedrag betekenis geven aan het evangelie? In de zomer van 2012 is het conceptdocument verzonden naar verschillende partners en belanghebbenden van de vereniging OMO. Daarbij is de vraag gesteld te reflecteren op de inhoud en suggesties te doen over de wijze waarop de inhoud van het document geborgd kan worden op de scholen op een wijze die recht doet aan het eigen karakter van elke school. Op basis van alle reacties is de tekst verder aangescherpt.

Naast de lessen voor levensbeschouwing zijn er diverse projecten op de scholen die levensbeschouwelijke doelen nastreven. Die projecten kunnen variëren van bezoeken aan het klooster (bijvoorbeeld Taizé), deelname aan de Wereld Jongeren Dagen, onderzoeken naar gemeenschappelijke waarden in de school, of maatschappelijke projecten die leerlingen bewust maken van verantwoordelijkheden voor de medemens. Eind 2012 zijn alle activiteiten die in dit kader op de scholen plaatsvinden geïnventariseerd via een gespreksronde met alle schoolleiders. Deze inventarisatie helpt om inzicht te krijgen in de borging van identiteit op de scholen en om ‘best practices’ (zowel de processen die plaatsvinden als de documenten en activiteiten) met elkaar te delen. Samengevat zijn de processen en activiteiten met het grootste effect, en waar men het meest enthousiast over is, allemaal gebaseerd op één of meerdere van de volgende succesfactoren:

  • van onderaf opgebouwd, met inbreng van collega’s, leerlingen en/of ouders;
  • een directe link naar normen & waarden, drijfveren, en hoe die terugkomen in gedrag en burgerschap;
  • leerlingen en/of docenten worden (in een andere omgeving) met elkaar in gesprek gebracht zodat zij kunnen nadenken over het onderwerp en wat het voor henzelf en de school betekent;
  • het onderwerp identiteit loopt als een rode draad door bijvoorbeeld schoolplannen en de jaarkalender.

Tijdens de voorjaarsconferentie voor schoolleiders in 2013 worden best practices toegelicht en ervaringen uitgewisseld.

[1] Bron: ‘Zingeving en goed onderwijs’, basisdocument over zingeving en identiteit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (definitieve versie, juni 2013).

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)