Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg is het geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs (en de school) te onderzoeken, te borgen en te verbeteren. Elke school werkt hard aan kwaliteitszorg: binnen elke school wordt dat op eigen wijze uitgedragen en toegepast. Elke school geeft op haar eigen tempo en niveau kwaliteitszorg een plek binnen het schoolbeleid. Borging daarvan vindt plaats in het schoolplan dat goedkeuring behoeft van de raad van bestuur.

Vanuit de werkgroep kwaliteitszorg is in het afgelopen jaar een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van aan het nieuwe werktevredenheidsonderzoek dat binnenkort wordt uitgezet. De werkgroepleden hebben de toepasbaarheid van het nieuwe onderzoek binnen de scholen getoetst. Naast een basisvragenlijst is de mogelijkheid gecreëerd om schoolspecifieke vragen toe te voegen. De resultaten uit het onderzoek leveren vervolgens een benchmark op school- en bestuursniveau.

De bestaande netwerkstructuur helpt om de schoolspecifieke informatie uit te wisselen en te delen op verenigingsniveau. De 'good practice' van de ene OMO-school vindt zo zijn weg naar de andere OMO-school.

Daarnaast zijn door de werkgroep adviezen gegeven voor de opzet van een nieuwe veiligheidsmonitor. De afronding hiervan zal plaatsvinden in 2013.

Vanaf 2013 is de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) in werking getreden. Vanuit het wettelijke kader van de WOT vindt 'externe' toetsing plaats door de Inspectie van het Onderwijs. Principe daarbij is dat de Inspectie het eigen onderzoek en toezicht afstemt op de zelfevaluatie van de school.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)