Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

CAO OMO

Na het vastlopen van de langdurige onderhandelingen over een nieuwe CAO OMO in november 2011, zijn in de loop van 2012 de onderhandelingen weer opnieuw opgestart.

De inzet van de werkgever was erop gericht een volgende stap te zetten in de gezamenlijke ambitie om te komen tot modernisering van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Het belangrijkste onderdeel van de inzet was een voorstel tot aanpassing van het werkgelegenheidsbeleid. Inmiddels speelden er ook een aantal wetswijzigingen die aanpassing van de CAO OMO vereisten. In oktober 2012 leken de onderhandelingen succesvol afgerond. Een onderhandelingsresultaat werd voorgelegd aan de achterban. Dat leverde, met name aan de kant van vakcentrales, nog een aantal vragen op over de verlofregeling voor het onderwijzend personeel.

De onderhandelingen werden voortgezet waarna op 24 januari 2013 het resultaat, na overeengekomen wijzigingen, is omgezet in een akkoord. Met deze nieuwe CAO OMO is een belangrijke volgende stap gezet naar een pakket aan flexibele (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Scholen en individuele medewerkers kunnen nu afspraken op maat maken die ten goede komen aan de inzetbaarheid, het onderwijsprogramma en de onderwijskwaliteit voor de leerlingen. Daarbij valt te denken aan afspraken over mobiliteit en aan afspraken over het inplannen van de extra vrije dagen. De CAO OMO gaat met terugwerkende kracht in per 1 augustus 2012 en loopt tot 1 augustus 2013. Deze nieuwe CAO OMO vormt de opmaat naar onderhandelingen over verdere modernisering van het arbeidsvoorwaardenpakket waarbij de feitelijke invulling van de arbeidsvoorwaarden zo dicht mogelijk bij het onderwijsproces plaatsvindt.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)