Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Arbeidsverhoudingen

Eén van de uitgangspunten in Koers 2016, het strategisch beleidsplan van Ons Middelbaar Onderwijs, is: ‘decentraal, tenzij’. Dit betekent dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij het onderwijs terecht moeten komen. De basis hiervoor is gelegd in de statuten van de vereniging en het managementstatuut zoals deze in 2011 zijn vastgesteld. Ook is het OMO-functieboek per 1 augustus 2012 hierop aangepast. Op basis van het uitgangspunt ‘decentraal, tenzij’ is in veel scholen in 2012 het gesprek gevoerd over een passende organisatievorm, functiebouwwerk en mandaatstelling. Dit gesprek resulteert onder meer in een nieuw managementstatuut per school.

In 2012 zijn de bezwaarschriften behandeld die zijn ingediend naar aanleiding van de invoering van het nieuwe functieboek. In totaal zijn er 187 bezwaren ingediend waarvan het merendeel door personeelsleden met de functie van docent LD of manager onderwijs. Deze bezwaren richten zich vooral op het wijzigen van de functiecategorie in het functieboek. Drie bezwaren zijn gegrond verklaard.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)