Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Functiemix

De afspraken rond de functiemix maken deel uit van het Convenant LeerKracht van Nederland (VO), gesloten op 1 juli 2008. Op basis van dit convenant wordt extra geïnvesteerd in de beloning van leraren en de aantrekkelijkheid van het beroep. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verbetering van de loopbaanmogelijkheden voor leraren door middel van een nieuwe functiemix. De functiemix is de verdeling van leraren over de salarisschalen LB, LC en LD/LE (het loongebouw).

In 2010 is het beleid van OMO rondom de functiemix vastgesteld. Hierbij is ervoor gekozen de scholen een kader te bieden waaraan op schoolniveau een eigen beleidsrijke invulling gegeven kan worden. Dit is een invulling die samen met de PMR wordt vormgegeven. In het voorjaar van 2012 heeft een evaluatie plaatsgevonden over het proces van invoering van de functiemix binnen de scholen. Geconcludeerd is dat deze aanpak een rijke variëteit aan keuzes en processen heeft opgeleverd waarbij scholen in staat zijn om op schoolniveau een eigen invulling te geven aan arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. De evaluatie geeft dan ook geen aanleiding het geformuleerde beleid aan te passen.

Oktober 2011 was het eerste peilmoment voor het behalen van de doelstelling van de functiemix. In het voorjaar van 2012 zijn de landelijke cijfers voor de sector, per bestuur en school beschikbaar gesteld. In oktober 2011 had een “functiemixwaarde” van +4 behaald moeten zijn. De waarde bedroeg toen +9,8, waarmee aan de doelstelling was voldaan. Ook op landelijk niveau bleek het totaal van de schoolbesturen hieraan te hebben voldaan. Medio oktober 2012 is binnen OMO wederom de functiemixwaarde gemeten. Deze blijkt te liggen op +11,5. De doelstelling in 2014 bedraagt een waarde van +32. Hierbij is geen afspraak gemaakt voor de tussenliggende jaren 2012 en 2013.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)