Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Onderzoeken eigen risicodragerschap en personele bezetting

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is eigenrisicodrager voor de uitkeringen en re-integratie van uitkeringsgerechtigden in het kader van de WW, Wovo (Werkloosheidsregeling Onderwijspersoneel VO) en de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). In 2012 is door Loyalis Kennis en Consult een evaluatie gehouden van dit eigenrisicodragerschap over de afgelopen jaren en zijn nieuwe prognoses gemaakt voor de komende jaren. Uit de evaluatie bleek dat de instroom in de WW/WOVO bij OMO in 2010 en 2011 aanmerkelijk lager lag dan het landelijk gemiddelde. De instroom in de WGA lag de afgelopen jaren iets lager of op het landelijk gemiddelde. Door aandacht te hebben voor het voorkomen van uitkeringen en het investeren in re-integratie, kunnen de uitkeringskosten in de toekomst beheerst worden.

Op verenigingsniveau was nog onvoldoende zicht op de benodigde personele bezetting in meerjarenperspectief. Om grip te krijgen op de benodigde personeelsomvang is het van belang dat op schoolniveau de kwantitatieve ontwikkelingen in de formatie, maar vooral ook de kwalitatieve ontwikkelingen nauwkeurig in beeld zijn.

In de eerste helft van 2012 heeft Loyalis Kennis en Consult een onderzoek gedaan naar de personele bezetting op de scholen. Uit de onderzoeken blijkt dat door gezamenlijke inspanning voordelen zijn behaald, die nog verder kunnen worden geoptimaliseerd. In 2012 is hiertoe een aantal vervolgonderzoeken opgestart.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)