Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Kennisnetwerken

Als je bij één van de scholen van de vereniging OMO werkt word je gestimuleerd om je professionaliteit verder te ontwikkelen door actief te zijn in kennisnetwerken. Kennisdeling via netwerken is een informelere manier om aan je ontwikkeling te werken, als aanvulling op de geijkte meer formelere manieren zoals opleiding of training. De jongere generatie leerlingen en (aankomende) docenten zijn, veel meer dan voorheen, gewend samen aan werkstukken te werken, kennis online te halen en te delen, en hun ideeën en meningen over ontwikkelingen breed te profileren. In plaats van ‘kennis is macht’ hanteren steeds meer docenten en leerlingen het principe: kennis is om te verrijken. En daar krijg je veel voor terug.

(tekening uit traject onderwijsexpeditie)


Van collega’s voor collega’s

Het uitgangspunt van de OMO-kennisnetwerken is: van collega’s voor collega’s, met een combinatie van fysieke ontmoetingen en online ondersteuning. Vertrouwen is de basis. De kennisnetwerken bestaan uit collega’s van OMO-scholen aangevuld met experts van universiteiten, andere vervolgonderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Het is aan de collega’s zelf om kennisdeling zo in te vullen dat het een logisch onderdeel vormt van het dagelijks werk.Online kennissysteem

Vanaf begin 2012 is een online kennisnetwerk beschikbaar, waar leden op een openbaar of een besloten gedeelte kennis kunnen delen, kunnen discussiëren en samenwerken. Dit online hulpmiddel wordt doorlopend verbeterd naar aanleiding van de gebruikersreacties.

Bottom-up

OMO heeft ervoor gekozen het ontwikkelen van kennisdeling bottom-up te benaderen, vanuit de intrinsieke motivatie van elke medewerker en gesteund door ontwikkelprogramma’s die op de scholen lopen. De aanvoerder(s) van een netwerk is degene die het netwerk, zowel fysiek als online, stimuleert en faciliteert en de koppeling legt naar kennis en experts van binnen en buiten de vereniging. De aanvoerders worden geadviseerd en ondersteund bij hun rol; zij zijn een belangrijke succesfactor voor het welslagen van een netwerk.

Voortgang

Sinds eind 2011/begin 2012 is gestart met het opzetten en duurzaam in standhouden van kennisnetwerken binnen OMO. Nu, ruim een jaar later, kunnen we constateren dat de vorming van kennisnetwerken langzaam maar gestaag vordert. In de loop van 2012 zijn ruim dertig kennisnetwerken gestart of verder uitgebouwd. Bij docenten gaat dit proces echter langzamer dan gehoopt. Gedurende het jaar is op verschillende manieren geëvalueerd en bijgestuurd, onder andere door onderzoek en gesprekken met experts vanuit de wetenschap. Dit heeft waardevolle inzichten opgeleverd waarmee de opzet en ondersteuning van de kennisnetwerken verder kan worden aangescherpt, vanuit de ambitie:

  • dat we in onze kennisintensieve organisatie, met bijna 7.000 hoogopgeleide professionals, maximaal gebruikmaken van elkaars kennis en ervaringen, om daar onszelf en uiteindelijk het onderwijs aan de leerlingen mee te verrijken;
  • dat kennisdelen niet wordt gezien als iets dat je ‘ernaast’ doet maar als iets vanzelfsprekends dat als een rode draad door je dagelijks werk loopt. Kennisdeling wordt dan benut als een manier om aan je inzetbaarheid te werken zodanig dat het prima is te combineren met de uren voor de klas.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)