Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Ledenraad en regionale bijeenkomsten raden van advies

Ons Middelbaar Onderwijs blijft doelbewust kiezen voor de vereniging als rechtsvorm. Via de ledenraad wordt de participatie van de samenleving versterkt en ontstaat er een gekwalificeerde oppositie. De ledenraad vormt een fundamenteel onderdeel van de besturingsfilosofie van de vereniging OMO. De ledenraad is ingesteld als inspraakorgaan binnen de vereniging en beslist over de benoeming en het ontslag van de raad van toezicht. Verder keurt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag goed. De raad van toezicht houdt daarmee een sterke gesprekspartner waar het beleid verantwoord kan worden.

Ter voorbereiding op de jaarlijkse vergadering van de ledenraad in juni zijn op 19 en 23 april 2012 twee regionale bijeenkomsten georganiseerd. Mede op verzoek van de ledenraad zelf is op deze bijeenkomsten de rol/bevoegdheid van de ledenraad nader toegelicht en is achtergrondinformatie verstrekt over de structuur en ontwikkelingen van de vereniging. Bij die regionale vergaderingen zijn niet alleen de leden van de ledenraad welkom. Alle leden van de raden van advies van de scholen zijn hiervoor uitgenodigd.

In het afgelopen verslagjaar heeft de ledenraadvergadering plaatsgevonden op 28 juni 2012 op het bureau van Ons Middelbaar Onderwijs. De ledenraad heeft in deze vergadering Bob van Geffen en Marijke Kral benoemd tot leden van de raad van toezicht. Ook heeft zij het jaarverslag en de jaarrekening over het kalenderjaar 2011 vastgesteld.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)