Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Overhead toelichting

 

Ad. 1. Reserveringen op bovenschools niveau

In 2011 ging 96,2% van de totale lumpsumopbrengsten direct naar de scholen. In 2012 is dit afgenomen naar 94,8%. Belangrijkste oorzaken voor deze daling zijn de toename van de kosten voor het eigen risicodragerschap WW en WGA/WIA, waarvoor een gemeenschappelijk budget wordt aangehouden, en een eenmalige versterking van het vermogen op verenigingsniveau. Dit laatste is het gevolg van de keuze om 4,5 miljoen euro als algemene reserve van de vereniging OMO aan te houden. Dit komt neer op circa 1% van de jaarlijkse inkomsten.

Met ingang van 2013 zal het percentage van 94,8% stijgen tot circa 96,0% omdat geen verdere noodzaak bestaat voor de versterking van de algemene reserve van de vereniging. In onderstaand overzicht wordt de verdeling 2012 weergegeven van de lumpsum over de verschillende geledingen binnen Ons Middelbaar Onderwijs.

Doelgroep % van lumpsum opbrengsten
Scholen  
 Schoolleiders1,1% 
 Scholen93,7% 
Totaal scholen 2 94,8%
    
Verenigingstaken  
 Eigen risicodragerschap1,4% 
 Frictie personeelsaangelegenheden0,1% 
 Projecten/ thema’s0,3% 
 Licenties en managementinformatie0,3% 
 Contributies0,2% 
 Versterken vermogen vereniging1,1% 
 Aan rente gerelateerde lasten0,7% 
 Rente opbrengsten-0,8% 
Totaal verenigingstaken 3,3%
    
 Doordecentralisatie groot onderhoud 0,2%
    
Raad van bestuur en raad van toezicht 0,2%
    
Bureau Ons Middelbaar onderwijs  
 Personeel1,2% 
 Materieel0,3% 
Totaal bureau Ons Middelbaar Onderwijs 1,5%
    
Totale lumpsumopbrengsten 100,0%
(inclusief prestatieboxmiddelen)
(bron: Financiële kaders 2012, februari 2013)
Tabel 2: Verdeling lumpsum over de verschillende OMO geledingen

Ad. 2. Overheadformatie
In december 2012 kwam het kengetal overhead (overhead ten opzichte van de totale formatie) uit op 19,6%, waarvan 18,1% op de scholen werkt en 1,5% op het OMO bureau en binnen de raad van bestuur. Een jaar eerder bedroeg de overhead nog 20,4%.

[2] Zoals uit de tabel blijkt heeft in 2012 een eenmalige versterking van het eigen vermogen op verenigingsniveau plaatsgevonden. Exclusief deze ontwikkeling zou het budgetaandeel scholen op 95,9% zijn uitgekomen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)