Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Verenigingsactiviteiten

Het exploitatieresultaat 2012 van de verenigingsactiviteiten is 6,7 miljoen euro hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door: 

 • het verhogen van het verenigingsbudget vanwege: 
  • het versterken van de algemene reserve van de vereniging ten bedrage van 5,0 miljoen euro; 
  • de hogere uitgaven voor het eigenrisicodragerschap van WW, WIA en WGA ten bedrage van 2,2 miljoen euro; 
 • hogere lasten voortkomend uit het eigen risicodragerschap van Ons Middelbaar Onderwijs voor WW, WIA en WGA ten bedrage van 2,2 miljoen euro. 
 • bijzondere baten ten bedrage van 6,6 miljoen euro vanwege een gerealiseerde winst op de doordecentralisatiecontracten door de verkoop van panden in het verleden; 
 • bijzondere waardevermindering als gevolg van een impairment in het doordecentralisatiebedrijf ter grootte van 6,1 miljoen euro. Meer informatie hierover is terug te vinden in de jaarrekening; 
 • lagere exploitatielasten ICT (licenties en managementinformatie) ter grootte van 0,7 miljoen euro; 
 • lagere rentelasten voortkomend uit de kredietfaciliteit (bij de Rabobank en het ministerie van financiën) ten bedrage van 0,9 miljoen euro; 
 • hogere overige lasten ad 0,4 miljoen euro.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)