Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Liquiditeit

Binnen Ons Middelbaar Onderwijs wordt het liquiditeitenbeheer centraal uitgevoerd, om kosten en risico’s met betrekking tot liquiditeiten te minimaliseren. De liquiditeit van een organisatie kan worden bepaald aan de hand van de current ratio. Dit kengetal wordt hier berekend door het totaal van de korte termijn vorderingen, beleggingen en de liquide middelen te delen door alle korte termijn verplichtingen. De current ratio van Ons Middelbaar Onderwijs per 31 december 2012 bedraagt 0,2. Bij de berekening is de effectenportefeuille onder de kortlopende vorderingen geschaard, en zijn de vooruitontvangen bedragen in mindering gebracht op de kortlopende schulden. De current ratiogegevens van OMO in de afgelopen vijf jaar zijn hieronder gepresenteerd:

 2008 2009 2010 2011 2012 
  0,7   0,4   0,4   0,2   0,2  
           
Tabel 8: Liquiditeit

 

Het ministerie van OCW hanteert voor de current ratio een ondergrens van 0,5 en een bovengrens van 1,5. Ons Middelbaar Onderwijs voldoet daarmee op 31 december 2012 niet aan deze signaleringsgrenzen. De (rood)stand op de lopende bankrekening had hierin een groot aandeel. Omdat de roodstand op korte termijn kan worden omgezet in een langlopende lening en de ontwikkelingen hieromtrent nauwlettend worden gevolgd, is er geen aanleiding om het proces hierop aan te passen. Indien OMO per 31 december 2012 aan de ratio van 0,5 had willen voldoen, had een vaste lening afgesloten moeten worden van circa 70,0 miljoen euro. Hierdoor zouden de rentekosten in 2013 circa 1,5 miljoen euro hoger uitvallen dan bij het scenario waar nu voor is gekozen. In artikel 'Risico's liquiditeit' wordt hier uitgebreider op ingegaan.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)