Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Rabobank

Per 16 december 2011 heeft de raad van bestuur een overeenkomst gesloten met Rabobank Tilburg en omstreken voor een tijdelijke kredietfaciliteit van maximaal 75 miljoen euro. Deze overeenkomst is met name aangegaan ten behoeve van de voorfinanciering van grootschalige nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie. De kredietfaciliteit liep tot 1 maart 2012.

Binnen OMO is sprake van ruim 40 bankrekeningen, waaronder één centrale hoofdrekening en bankrekeningen per school. De gesaldeerde stand van alle lopende rekeningen (inclusief ministerie van financiën) bedroeg op 31 december 2012 -/- 38,7 miljoen euro.

Ultimo 2012 zijn alle bankrekeningen bij de Rabobank ondergebracht bij Rabobank Tilburg. Hierdoor is het mogelijk geworden om de saldi op de individuele rekeningen dagelijks automatisch af te romen naar de hoofdrekening bij de Rabobank. Dit dagelijks afromen gebeurt met ingang van 15 januari 2013. Hierdoor hoeven saldi niet meer handmatig bewaakt te worden en kunnen rentevoordelen voor de vereniging worden behaald. Per school geldt nu een dagelijkse bestedingslimiet met een omvang tussen de 5.000 en 25.000 euro.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)