Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Analyse van het resultaat 2012

Het gerealiseerde exploitatieresultaat over 2012 bedraagt 11,6 miljoen euro positief. Het begrote exploitatieresultaat over 2012 bedroeg 2,7 miljoen euro positief. Het substantiële verschil is verklaarbaar uit een aantal onverwachte financiële meevallers dat pas in het najaar van 2012 bekend is geworden. De gelden zijn dermate laat ontvangen dat het op een zinvolle wijze aanpassen van de bedrijfsvoering vervolgens niet meer mogelijk bleek.

In de onderstaande tabel is het verschil tussen gerealiseerd resultaat en begroot resultaat zichtbaar gemaakt per entiteit.

   Gerealiseerd Begroot Verschil 
      
 Scholen  2.000.000   300.000   1.700.000  
 Verenigingsactiviteiten 8.900.000   2.200.000   6.700.000  
 Raad van bestuur 100.000   -   100.000  
 Bureau OMO 400.000   -   400.000  
 Gelieerde stichtingen 200.000   200.000   -  
 Totaal  11.600.000   2.700.000   8.900.000  
Tabel 3: Begroot en gerealiseerd resultaat


Het verschil tussen het gerealiseerde exploitatieresultaat en het begrote exploitatieresultaat wordt hierna op hoofdlijnen verklaard voor de scholen, de verenigingsactiviteiten, de raad van bestuur, bureau OMO en gelieerde stichtingen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)