Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten: AFSCHRIJVINGEN

4.2Afschrijvingen materiële vaste activa2012 begroting 2012 2011 
        
4.2.2Afschrijvingen 15.867   16.236   14.024  
 Bijzondere waardevermindering gebouwen 6.097   -   6.236- 
 Boekwinst/-verlies desinvesteringen 5   -   609  
   21.967   16.236   8.397  
        

De afschrijvingskosten bedragen 15,9 miljoen euro. Ten opzichte van de begroting zijn de gerealiseerde afschrijvingskosten 0,3 miljoen euro lager (2,3%). Dit wordt met name veroorzaakt door lagere afschrijvingslasten van automatiseringsapparatuur en programmatuur.

Binnen het doordecentralisatiecontract Etten-Leur is sprake van een lagere realiseerbare waarde dan de boekwaarde van het gerealiseerde actief, waarop conform RJ 121 een bijzondere waardevermindering van 6,1 miljoen euro heeft plaatsgevonden.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)