Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

BIJLAGE 1. GEOORMERKTE DOELSUBSIDIES OCW (RJ 660, MODEL G)

Klik op bovenstaande tabel voor een grotere weergave

Toelichting:

  • subsidie doorontwikkeling praktijkonderwijs: aanvullende bekostiging om scholen voor praktijkonderwijs in staat te stellen de overgang van school naar werk te verbeteren;
  • subsidie energiezuinigheid/binnenmilieu: aanvullende bekostiging voor de verbetering van energiezuinigheid en van het binnenmilieu van oudere, bestaande schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs;
  • subsidie krachtig meesterschap: stimuleringsregeling voor samenwerkingsverbanden van scholen en lerarenopleidingen om projecten te ontwikkelen op het gebied van excellentie bij het opleiden van leraren en/of het beroep van leraar;
  • subsidie pilot maatschappelijke stage: tijdelijke stimuleringsregeling voor samenwerkingsverbanden in het voorgezet onderwijs die willen participeren in een project maatschappelijke stage;
  • subsidie praktijkleren groen: aanvullende subsidie voor agrarisch onderwijs om samen met een bedrijf een voorziening voor praktijkleren op te richten;
  • subsidie praktijkgerichte leeromgeving: aanvullende subsidie om scholen voor vmbo en praktijkonderwijs in staat te stellen hun onderwijs praktijkgerichter vorm te geven via de aanpassing van lokalen en eventueel de inrichting;
  • subsidie innovatie-impuls aanvullende subsidie voor het implementeren van innovatieve maatregelen in de schoolorganisatie gericht op de verhoging van de arbeidsproductiviteit en voor het meten van de effecten van deze maatregelen op de arbeidsproductiviteit;
  • verlofsubsidie lerarenbeurs voor scholing en zijinstroom/verlofsubsidie: aanvullende subsidieregeling om leraren (door middel van studieverlof) en zijinstromers in scholing en opleiding te faciliteren.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)