Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Scholengroep Het Plein - Sint-Joriscollege

www.sghetplein.nl


algemeen directeur: Frans Bakermans

opleidingen: gymnasium, atheneum, havo, mavo, vmbo (met LWOO) en praktijkonderwijs

locaties:

  • Aloysius/De Roosten, Eindhoven
  • Antoon Schellenscollege, Eindhoven
  • De Burgh, Eindhoven
  • Pleinschool Helder, Eindhoven
  • Praktijkschool Eindhoven, Eindhoven
  • Sint-Joriscollege, Eindhoven

De scholen van Scholengroep Het Plein werken vanuit een gezamenlijke missie, maar profileren zich wel afzonderlijk van elkaar. Elke school heeft een eigen identiteit en is apart gehuisvest. De scholen zijn dusdanig op elkaar afgestemd dat er nagenoeg een dekkend onderwijsaanbod ontstaat van praktijkonderwijs tot gymnasium.

In 2012 zijn de scholen volop in beweging geweest. Aloysius/De Roosten nam deel aan een landelijke pilot ter bevordering van schoolsucces van leerlingen door het versterken van ouderbetrokkenheid. Het determinatieproces werd doorontwikkeld en de eerste stappen naar nieuwbouw werden gezet.

Voor het Antoon Schellenscollege waren passend onderwijs en huisvesting de belangrijkste aandachtspunten, waarbij het SWV Eindhoven/De Kempen en het IHP van de Gemeente een cruciale rol speelden. Praktijkschool Eindhoven groeide met bijna 10% en het wettelijke vereiste uitstroompercentage werd gehaald: meer dan 90% van de leerlingen die uitstroomden had een arbeidsplaats of ging een vervolgopleiding volgen.

Bij Pleinschool Helder steeg het leerlingenaantal en was er relatief veel instroom voor de bovenbouw. Dit zorgde voor een onvoorziene uitdaging bij het team.

Binnen het Sint-Joriscollege stond opbrengstgericht werken centraal, om het rendement op korte termijn te verbeteren op alle drie de afdelingen. Verder lag de focus op samenwerking tussen de teams. In de onderbouw vond de internationale uitwisseling van het Comenius project (techniek en Exact Plus) plaats. kreeg het CTO-traject in de bovenbouw steeds meer vorm door de begeleiding van studiecoaches en digitale les, en werd de visitatie cultuurprofielscholen succesvol afgerond.

De Burgh kreeg de nieuwe naam ‘Vakcollege Eindhoven’. De school sloot zich aan bij de landelijke Vakcollege Groep en startte in leerjaar 1 en 2 volgens het concept Vakcollege. In september werd het convenant met ROC Eindhoven getekend en werd de naam ‘Vakcollege Eindhoven’ bekend gemaakt.

 pagina opties

Mijn OMO verslag (0)